sobota, 6 lipca 2013

Sananda: Ekspansja waszej duszy do nieskończoności


Moi kochani, Jam Jest Sananda!

Minęło trochę czasu odkąd rozmawiałem z tą czanelerką. Obserwowałem, jak podąża ona za swym sercem komunikując to, co jej dusza pragnęła wyrazić, i jestem zadowolony, że dała ona sobie zezwolenie na zrobienie tego.

W ten sam sposób zachęcam każde z was do tego, byście odnaleźli wasz własny sposób wyrażania się waszego serca i abyście pozwolili swej duszy wyjść na pierwszy plan -  o ile do tej pory tego nie uczyniliście - ponieważ każde z was niesie unikalny drogocenny dar, którym ma się podzielić w innymi.

Każde z was jest w tym równe i jest częścią totalności wszystkich dusz ludzkości, która istnieje jako Jedna Wielka Dusza i Świadomość ludzkości. 

Każde z was jest indywidualną i specyficzną wibracją w zjednoczonej pieśni ludzkości. I kiedy choć jednej z tych wibracji brakuje, Wielka Pieśń ludzkości nie jest kompletna.

Mądrość każdej duszy płynie z Wiecznego Źródła, w którym ona istnieje, i każda dusza ma swój własny kolor bądź unikalną kombinację kolorów. Ale wszystkie te kolory razem przekracza Jedyne Wielkie Białe Światło.   

Jednakże żadne z was nie jest oddzielone od tego Jedynego Wielkiego Białego Światła. Dusza, która pragnie zjednoczyć się ze swym Początkiem jest niezwykle błogosławiona, gdyż dusza ta zaczyna się oddawać Większemu Istnieniu, w którym się wyłania.

Wraz z tym ton tej duszy zaczyna wibrować w większej skali i z większym natężeniem, ale nie staje się głośniejszy, tylko coraz bardziej rozrasta się wielowymiarowo, aż Zjednoczy się ze Źródłem.

Dzięki Błogosławieństwom tego czasu jest teraz możliwe, aby dusza mogła uczestniczyć w rozszerzonym Polu Boskiej Świadomości, równocześnie będąc i duszą indywidualną. Jest to nowe Boskie Dzieło, które było nieznane ludzkości jako całości. W przeszłości jedynie bardzo niewiele nadzwyczajnych dusz mogło tego dokonać. Jest to jeden z ważnych aspektów tego ewolucyjnego skoku kwantowego w Sercu Boskości: być równocześnie istotą świadomą jako jednostka i jako Absolut.

Przed tym dusza, które wkroczyła w Absolut, zatracała swe istnienie w olbrzymim Oceanie Boskiej Miłości-Błogości-Świadomości.

Jak jednostkowa dusza może być jednym i drugim? Możecie to pojmować jako coś w rodzaju "channelingu". Dusza "czaneluje" Nieskończone Źródło i otwiera się na Jego Bezmiar, ale może na swe życzenie w mgnieniu oka "przełączyć się" z powrotem do bardziej ograniczonego stanu swej indywidualności.

Aby to mogło się zdarzyć, Boskie Siły Stwórcze zmieniły strukturę duszy w taki sposób, że jest ona bardziej przejrzysta, a mniej zwarta w swej geometrii, jak to było przedtem. Oznacza to, że dusza człowieka ma teraz szerszą możliwość zmieniania się z cząstki w formę falową, że użyjemy tej analogii. I może być to uczynione za sprawą woli, od kiedy Absolut stał się świadomy doświadczenia duszy.

Zaobserwowaliście, że gdy tylko włączaliście nowe naukowe wglądy w naturę kreacji, zawsze towarzyszyła temu poszerzona świadomość. Poszerzona świadomość i nowe wglądy w wasze naukowe przedsięwzięcia ukazywały zatem również ewolucyjną ekspansję waszego wzrostu duchowego.

Mam sugestię, abyście wszyscy wykorzystali swe pojmowanie fizyki kwantowej, które istnieje w wiedzy i zrozumieniu waszego serca, do tego aby poszerzać świadomość waszej duszy. Symbolika, która wyrażona jest w zaawansowanej fizyce, jest drzwiami do lepszego zrozumienia siebie i Natury Świadomości.

Ostatecznie odkryjecie, że wiele obserwacji z dziedziny fizyki, które są opisami rzeczywistości, wskazują na tę samą Prawdę. I już wkrótce będziecie w stanie używać ich wymiennie, rozpoznając, że opisują to samo, co wasza dusza jest zdolna w coraz większym stopniu odczuwać, wyczuwać i pojmować jako Boską Rzeczywistość.

Jednakże odnosi się to jedynie do świata zjawisk. Gdy struktura zostaje uwolniona, nie ma ani nauki, ani duchowości. One obie zostają przekroczone w Gigantycznym, Nieskończonym i Niepodzielnym Źródle Ostatecznej Rzeczywistości, w którym nie istnieje żadna struktura, ale z którego wszystkie struktury powstają.

Ważne jest aby to zrozumieć, ponieważ bez tego zrozumienia nie możecie rozpoznać tego, co jest poza waszą duszą, i nie możecie poddać się Temu, co jest Większe od waszej duszy. Choć wasza dusza jest przepiękną Emanacją Boskości, jest ona w pewnym sensie oddzielona od swego Źródła. Możecie to pojąć, ponieważ wiecie, że istnieje wiele dusz, a nie tylko wasza.

I mówi to wam, że dusza nie jest czymś ostatecznym, absolutnym, sama w sobie i z siebie. Ale Źródło jest Tylko Jedno, a nie wiele. Nie może Ono być podzielone, nie może być pomniejszone. Jest Czystą Promiennością, Nieskończoną Świadomością,w której i z której Wszystko powstaje.

Temu, co powstaje, można nadać nazwę i można zobiektywizować i uprzedmiotowić. Źródło nie może zostać uprzedmiotowione. Jest Ono wiecznie Subiektywną i Podmiotową Istotą wszelkich przedmiotów. Kiedy Uświadamiacie sobie Źródło, przekraczacie wszelkie relacje podmiot-przedmiot, a przedmioty są rozpoznawane z Podmiotowego/Subiektywnego "Punktu Widzenia". Jednak nie jest to coś, 'o czym' możemy mówić czy myśleć, ma to być Uświadomione, macie się Tym stać.

Drogie jest Memu Sercu ukazanie wam waszej Nieskończonej Perspektywy i zainspirowanie waszej duszy do wzrostu i rozwoju. Dziękuję, że wzięliście to sobie do Waszego Serca.

Jak zawsze JAM JEST waszym kochającym Sanandą!

Przekazała Ute
http://radiantlyhappy.blogspot.com.au/2013/05/sananda-your-souls-expansion-to-infinity.html

Przetłumaczyła wika